Ochrona przed gromadzeniem się śniegu i zamarzaniem – Dachy i Rynny

Systemy przeciwoblodzeniowe nVent RAYCHEM pozwalają zachować drożność rynien i rur spustowych. Do czego potrzebny jest system przeciwoblodzeniowy?

 • Topnienie i ponowne zamarzanie lodu może być przyczyną uszkodzenia dachów oraz rynien.
 • Ciężkie sople lodu mogą przy spadaniu spowodować obrażenia osób.
 • Stojąca woda może przeciekać przez ściany wewnętrzne i kapać na wyposażenie budynku.

Roof-Commercial.jpgSamoregulujące systemy przeciwoblodzeniowe RAYCHEM powodują topnienie śniegu i lodu i utworzenie drogi odprowadzającej powstałą wodę z dachu, rynien i rur spustowych.

Systemy RAYCHEM są przeznaczone i niezbędne dla wszystkich rodzajów budynków, w tym budynków mieszkalnych, komercyjnych, publicznych i zabytkowych.

System może być użyty do:

 • rynien
 • rur spustowych
 • najważniejszych krawędzi dachu
 • podciśnieniowych systemów odwadniania płaskich dachów.
Jak działa system przeciwoblodzeniowy?
 1. Czujniki wykrywają zarówno niską temperaturę oraz wilgotność,
 2. Jednostka sterująca załącza system.
 3. Samoregulujący przewód grzejny rozpoczyna roztapianie śniegu i tworzy drogę przepływu wody w rynnie lub na dachu. Następnie system zapewnia ciągły przepływ wody do odpływu, a także uniemożliwia gromadzenie się śniegu i lodu oraz tworzenie się sopli.
 4. Gdy temperatura powietrza wzrośnie powyżej wartości zadanej lub wilgotność spadnie poniżej wartości zadanej, system zostaje wyłączony.

Produkty

Connection and Protection