Ochrona przed przemarzaniem gruntu

Zamarzanie fundamentów może stwarzać poważne problemy z przemysłowymi zbiornikami kriogenicznymi. Firma nVent Thermal Management posiada systemy grzewcze, które chronią przed niepożądanym zamarzaniem fundamentów zbiorników.  Frost-Heave-Prevention-Industrial.jpg

Zamarzaniu fundamentów można zapobiec poprzez:

  • Zastosowanie Izolacji termicznej wokół zbiornika
  • Dostarczenie ciepła do betonowych fundamentów zbiornika

nVent Thermal Management oferuje liczne systemy przeciwzamarzaniowe dla zbiorników magazynowych o dużych średnicach, w tym:

  • Zbiorniki nadziemne
  • Zbiorniki podziemne
  • Zbiorniki nadziemne z napełnianiem z poziomu podłoża
  • Wszystkie zbiorniki posadowione na izolacji termicznej zdolnej do przenoszenia obciążeń (najczęściej szkło piankowe)

nVent Thermal Management charakteryzuje profesjonalne podejście do systemów zapobiegających zamarzaniu. Zaprojektowanie systemu zapobiegającego zamarzaniu fundamentów wymaga przeanalizowania wielu parametrów, w tym:

  • Temperatura płynu w zbiorniku
  • cech systemu grzewczego oraz odstępów między elementami grzejnymi pod zbiornikiem
  • Grubości izolacji pod zbiornikiem oraz współczynnika przewodzenia ciepła
  • A także specyficzne wymagania projektowe

nVent Thermal Management projektuje najbardziej zoptymalizowane systemy przeciw zamarzaniu fundamentów wykorzystując modelowanie z użyciem analizy termicznej oraz optymalne technologie ogrzewania.


Produkty

Więcej
Connection and Protection