Ogrzewanie długich rurociągów

Ekonomiczny oraz bezpieczny transport mediów na duże odległości wymaga zastosowania systemu ogrzewania rurociągów.

Typowe zastosowania systemów ogrzewania długich rurociągów to:

 • Linie przesyłowe między zakładami procesowymi a instalacjami magazynowymi lub terminalami załadunkowymi.
 • Zabezpieczenie przed zamarzaniem lub utrzymywanie temperatury w parkach zbiorników oraz pirsach załadunkowych
 • Zapobieganie kondensacji i koagulacji w filtrach, przenośnikach itp...

Przy braku ogrzewania rurociągów mogą wystąpić poniższe problemy, powodując znaczne straty materialne oraz zanieczyszczenie środowiska:

 • Nadmierny wzrost lepkości cieczy
 • Kondensacja gazów
 • Zamarzanie cieczy powodujące katastrofalne uszkodzenia rur

Złożoność systemu elektrycznego ogrzewania rurociągów wynika z konieczności stosowania obwodów o dużych długościach, zazwyczaj zasilanych z jednego punktu.
Zastosowanie systemu ogrzewania rurociągów wiąże się z wieloma wyzwaniami, takimi jak:

 • Duże średnice rur
 • Zmiany poziomów na długości
 • Odległe lokalizacje
 • Brak punktów zasilania na całej długości

W przypadku rur preizolowanych występują dodatkowe wyzwania, takie jak:

 • Wzajemne ustawienie rurek
 • Brak izolacji na łączeniach rur
 • Przeciąganie długich odcinków przewodów przez rurki
 • Brak dostępu do zestawów połączeniowych
Ogrzewanie długich rurociągów – Kompleksowe podejście

Firma nVent Thermal Management oferuje szeroki zakres sprawdzonych rozwiązań ogrzewania długich rurociągów w postaci kompletnego systemu zarządzania ogrzewaniem, obejmującego dobór odpowiednich technologii ogrzewania elektrycznego , układów sterowania oraz usług inżynieryjno-montażowych

System ogrzewania elektrycznego
 • Elektryczne przewody grzejne utrzymujące temperaturę medium poprzez kompensację strat ciepła rur, zbiorników i aparatów.
 • Rozwiązania obejmujące układy sterowania i monitoringu – pozwalające utrzymać temperaturę medium w rurociągach ogrzewanych elektryczne.
 • Komponenty i akcesoria – zestawy przyłączeniowe, zestawy zakończeniowe, taśmy montażowe oraz etykiety ostrzegawcze.
Usługi
 • Usługi projektowo-inżynieryjne
 • Produkcja i dostawa
 • Usługi na obiekcie
 • Usługi serwisowe

Dostarczamy poszczególne komponenty, świadczymy usługi projektowo-inżynieryjne i montażowe.

Łącząc zaawansowane systemy ogrzewania elektrycznego z naszymi usługami montażowymi, klient otrzymuje pełne rozwiązanie, będące kompletnym systemem zarządzania ogrzewaniem (HMS). Na etapie realizacji uwzględniamy wszystkie aspekty systemu ogrzewania elektrycznego stanowiąc pojedynczy kontakt dla zespołu projektowego klienta.  


Produkty

Connection and Protection