nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management przekształciła się w nVent Thermal
- zyskując nowe możliwości rozwoju i innowacji

Uznane marki RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX i TraceTek stały się własnością nVent Thermal Management.

Nowa strona internetowa jest w trakcie realizacji i zostanie opublikowana w styczniu 2019. Do tego czasu dostępna będzie bieżąca strona.

Więcej informacji na temat nVent:
Pobierz informację prasową
Przejdź do nVent.com
(wersja angielska)

Ochrona rur przed zamarzaniem

nVent Thermal Management oferuje kompletne systemy grzejne zapewniające zabezpieczenie przed mrozem, pozwalające spełnić zróżnicowane wymagania wielu różnych branż gospodarki: górnictwa naftowego i gazownictwa, instytucji użyteczności publicznej, przemysłów petrochemicznego, chemicznego, papierniczego oraz farmaceutycznego. Pipe-Freeze-Protection-Industrial.jpg

W trakcie zamarzania woda oraz media o znacznej zawartości wody zwiększają swoją objętość. To rozszerzanie się może powodować pękanie rur - co prowadzi do uszkodzeń instalacji, strat materialnych, a także stanowi zagrożenie dla personelu.

  • Jeśli zamarznięty rurociąg ma krytyczne znaczenie dla całego procesu - na przykład zamarznięta rura w oczyszczalni ścieków lub chłodni wieżowej - może wstrzymać pracę całej instalacji, prowadząc do wielomilionowych strat.
  • Zamarznięta rura doprowadzająca wodę do pryszniców bezpieczeństwa może w razie skażenia chemicznego narazić personel na poważne niebezpieczeństwo.

Oferujemy różnorodne systemy zabezpieczania rur przed zamarzaniem, wykorzystujące różne rozwiązania techniczne i przeznaczone do stosowani w strefach niezagrożonych oraz zagrożonych wybuchem.

Zabezpieczenie rur przed zamarzaniem - Produkty łatwe w instalacji, lub kompleksowe podejście obejmujące cały system ogrzewania

Firma nVent Thermal Management oferuje zabezpieczenie rur przed zamarzaniem jako kompletny system, który obejmuje dobór odpowiednich technologii ogrzewania elektrycznego rur , zaawansowanych systemów sterowania oraz wykonanie pod klucz.

System ogrzewania elektrycznego
  • Elektryczne przewody grzejne - przewody grzejne utrzymujące temperaturę medium przez kompensację strat ciepła rur, zbiorników i aparatów.
  • Zaawansowane układy sterowania - pozwalają utrzymać określoną temperaturę medium w rurociągu ogrzewanym elektrycznie.
  • Komponenty i akcesoria - zestawy przyłączeniowe, zestawy zakończeniowe, taśmy montażowe oraz etykiety ostrzegawcze.
Usługi
 

Produkty

Connection and Protection