Ochrona rur przed zamarzaniem

nVent Thermal Management oferuje kompletne systemy grzejne zapewniające zabezpieczenie przed mrozem, pozwalające spełnić zróżnicowane wymagania wielu różnych branż gospodarki: górnictwa naftowego i gazownictwa, instytucji użyteczności publicznej, przemysłów petrochemicznego, chemicznego, papierniczego oraz farmaceutycznego. Pipe-Freeze-Protection-Industrial.jpg

W trakcie zamarzania woda oraz media o znacznej zawartości wody zwiększają swoją objętość. To rozszerzanie się może powodować pękanie rur - co prowadzi do uszkodzeń instalacji, strat materialnych, a także stanowi zagrożenie dla personelu.

  • Jeśli zamarznięty rurociąg ma krytyczne znaczenie dla całego procesu - na przykład zamarznięta rura w oczyszczalni ścieków lub chłodni wieżowej - może wstrzymać pracę całej instalacji, prowadząc do wielomilionowych strat.
  • Zamarznięta rura doprowadzająca wodę do pryszniców bezpieczeństwa może w razie skażenia chemicznego narazić personel na poważne niebezpieczeństwo.

Oferujemy różnorodne systemy zabezpieczania rur przed zamarzaniem, wykorzystujące różne rozwiązania techniczne i przeznaczone do stosowani w strefach niezagrożonych oraz zagrożonych wybuchem.

Zabezpieczenie rur przed zamarzaniem - Produkty łatwe w instalacji, lub kompleksowe podejście obejmujące cały system ogrzewania

Firma nVent Thermal Management oferuje zabezpieczenie rur przed zamarzaniem jako kompletny system, który obejmuje dobór odpowiednich technologii ogrzewania elektrycznego rur , zaawansowanych systemów sterowania oraz wykonanie pod klucz.

System ogrzewania elektrycznego
  • Elektryczne przewody grzejne - przewody grzejne utrzymujące temperaturę medium przez kompensację strat ciepła rur, zbiorników i aparatów.
  • Zaawansowane układy sterowania - pozwalają utrzymać określoną temperaturę medium w rurociągu ogrzewanym elektrycznie.
  • Komponenty i akcesoria - zestawy przyłączeniowe, zestawy zakończeniowe, taśmy montażowe oraz etykiety ostrzegawcze.
Usługi
 

Produkty

Connection and Protection