Utrzymywanie temperatur procesowych

Dobrze dobrany przemysłowy system utrzymywania temperatury procesowej jest w stanie utrzymać temperaturę cieczy w rurze na żądanym poziomie, lub w szerokim zakresie temperatur w zależności od wymagań stawianych przez proces lub zastosowanie systemu.

Utrzymywanie temperatury procesowej- Kompleksowe podejście obejmujące system zarządzania ogrzewaniem

Firma nVent Thermal Management oferuje utrzymywanie temperatury procesowej w postaci kompletnego systemu ogrzewania obejmującego dobór odpowiednich technologii ogrzewania elektrycznego ,zaawansowanych systemów sterowania oraz wykonanie pod klucz.Process-Temperature-Industrial.jpg

System ogrzewania elektrycznego
  • Elektryczne przewody grzejne - przewody grzejne utrzymujące temperaturę medium poprzez strat ciepła rur, zbiorników oraz aparatów.
  • Zaawansowane systemy sterowania - urządzenia takie jak termostaty, regulatory oraz panele elektryczne monitorujące i/lub sterujące przewodami grzejnymi w celu utrzymywania temperatury medium.
  • Komponenty i akcesoria - zestawy przyłączeniowe, zestawy zakończeniowe, taśma montażowa oraz etykiety ostrzegawcze.
Usługi

nVent Thermal Management może dostarczyć poszczególne komponenty, świadczyć usługi projektowo-inżynieryjne oraz wykonać instalację i dokonywać konserwacji całego systemu.

Nasze produkty wraz z usługami świadczonymi na obiekcie oferują pełne rozwiązanie utrzymywania temperatury, będące zaplanowanym i wykonanym optymalnym systemem zarządzania ogrzewaniem (HMS).
Uwzględniając wszystkie aspekty projektu i instalacji systemu ogrzewania elektrycznego stanowimy pojedynczy kontakt dla klienta.


Produkty

Connection and Protection