Ogrzewanie zbiorników

Systemy ogrzewania zbiorników firmy nVent Thermal Management zapewniają:

 • zabezpieczenie przed zamarzaniem
 • utrzymanie temperatury
 • zapobieganie nagrzewaniu się i kondensacji

Tank-Heating.jpgnVent Thermal Management dostarcza systemy ogrzewania zbiorników dla zbiorników o różnych pojemnościach.

W celu optymalizacji systemów elektrycznego ogrzewania zbiorników, firma nVent Thermal Management oferuje szeroki zakres rozwiązań technologicznych, w tym:

 • Samoregulujące przewody grzejne
 • Przewody grzejne ograniczające moc
 • Równoległe (strefowe) przewody grzejne o stałej mocy
 • Przewody grzejne w izolacji polimerowej
 • Przewody grzejne w izolacji mineralnej
Ogrzewanie zbiorników- Kompleksowe podejście obejmujące system zarządzania ogrzewaniem

Szeroki wybór systemów grzejnych pozwala na zoptymalizowanie każdego z rozwiązań, zarówno dla stref zagrożonych, jak i niezagrożonych wybuchem.

Dodatkowo, firma nVent Thermal Management oferuje rozległy wybór produktów sterujących i monitorujących, które dopełniają ofertę, tworząc kompletny i niezawodny system zarządzania ogrzewaniem elektrycznym.

Typowe zastosowania systemów elektrycznego ogrzewania zbiorników to:

 • Zabezpieczenie przed zamarzaniem mediów o niskiej i średniej lepkości, takich jak woda lub amoniak.
 • Utrzymanie temperatury mediów o średniej lepkości, takich jak oleje, biopaliwa, żywice.
 • Zapobieganie krystalizacji medium, np. sody kaustycznej
 • Zapobieganie kondensacji, np. popiołu w stożkowych częściach silosów lub lejach zsypowych elektrofiltrów
 • Wstępne podgrzewanie reaktorów przemysłowych.
 • Zastosowania specjalistyczne, obejmujące podgrzewanie cieczy o wysokich lepkościach oraz mieszanie

Produkty

Connection and Protection