nVent RAYCHEM E-100 and E-100-L end seal kits

Opis

Zestaw E-100-L do zamykania zakończeń jest instalowanym na zimno zamknięciem zakończenia wielokrotnego użytku z dostępnym modułem sygnalizacji świetlnej, przeznaczonym do równoległych samoregulujących przewodów grzejnych RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV lub VPL. Dostępna jest opcja zamknięcia zakończenia bez sygnalizacji świetlnej (E-100-E).

Zestaw RAYCHEM E-100-L posiada dopuszczenie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.


Główne korzyści:

 • Uproszczona konstrukcja umożliwiająca stosowanie w strefach zagrożonych wybuchem
  • Integralna część dopuszczenia systemu do stref zagrożonych wybuchem
  • Jeden asortyment dla wszystkich samoregulujących przewodów RAYCHEM
  • Nowa, zwarta konstrukcja – specjalny klosz i bardzo jasne lampki LED zapewniają doskonałą widoczność z każdej strony
  • Uniwersalny zakres napięć od 100 do 277 V~ – łatwy dobór produktów i zmniejszenie wielkości zapasów
  • Ogólnoświatowe aprobaty – zgodność z najnowszymi normami międzynarodowymi
 • Szybkość instalacji i niezawodność działania
  • Przewody grzejne są niezawodnie mocowane za pomocą zintegrowanego stabilizatora
  • Bardzo wysoka wytrzymałość – wykonanie z mocnego, jednolitego odlewu o grubości ścianki 4 mm
  • Podwójne uszczelnienie zawierające kołpak końcowy RAYCHEM z nieutwardzanym uszczelniaczem

Specyfikacje techniczne

 1. Wszystkie zestawy przyłączeniowe służące do zakańczania przewodów grzejnych, włączając w to podłączenia zasilania, przedłużenia, trójniki i złącza, powinny posiadać aprobaty odpowiednie dla danej klasyfikacji strefy i być zaaprobowane jako system z konkretnym typem przewodu grzejnego, jaki jest używany. Pod żadnym pozorem nie należy stosować zakończeń, które zostały wyprodukowane przez dostawcę innego niż producent przewodu.
 2. Aby zapewnić suchość i odporność połączeń na korozję, zestawy przyłączeniowe winny posiadać wykonane z materiałów niemetalicznych i odpornych na gromadzenie się ładunków elektrostatycznych obudowy polimerowe ze zbrojeniem szklanym klasy IP66 (typ 4X). Zestaw przyłączeniowy powinien umożliwiać zastosowanie izolacji termicznej o grubości do 100 mm (4 cali).
 3. Zaciski przyłączeniowe powinny być typu sprężynowego, aby zapewnić niezawodne połączenie, bezobsługową pracę oraz łatwość wielokrotnego wprowadzania przewodu.
 4. Zestaw przyłączeniowy powinien wykorzystywać materiały umożliwiające stosowanie „na zimno”, bez konieczności używania opalarki lub palnika, a także nie wymagające uprawnień do prac wysokotemperaturowych.
 5. Temperatury znamionowe zestawu przyłączeniowego powinny wynosić: minimalna temperatura instalacji -40°C (-40°F), minimalna temperatura użytkowa -40°C (-40°F), maksymalna temperatura rury 260°C (500°F).

Szczegółowe specyfikacje produktu zawiera karta danych produktu.

Dokumentacja

Dane techniczne

Przedstawiamy nowy zestaw zakończeniowy RAYCHEM E-100-L z sygnalizacją świetlną

Connection and Protection