TOUCH ALARM RELAY OUTPUT

Opis

Moduł przekaźnika wyjściowego, używany do rozgłaszania alarmów zgłaszanych przez TOUCH1500

Connection and Protection