HTC-915 System

Opis

Kompaktowy, jednostrefowy sterownik ogrzewania elektrycznego oraz ogranicznik temperatury, może pracować w trybie monitorowania i alarmowania w razie wysokiej lub niskiej temperatury, wysokiego lub niskiego natężenia prądu, poziomu prądu doziemnego oraz napięcia. Posiada funkcję komunikacji i konfiguracji zdalnej, oraz możliwość obsługi za pomocą oprogramowania Supervisor.

Dokumentacja

Connection and Protection