HTC-915/ELCT

Opis

Służy do pomiaru natężenia prądu upływowego z obwodu ogrzewania elektrycznego.

Dokumentacja

Dane techniczne
Connection and Protection