MONI-RMM2-E

Opis

Moduł zdalnego pomiaru temperatury, do użytku z NGC-30 oraz NGC-40, odbiera sygnały z do ośmiu czujników temperatury PT100. 16 modułów RMM (zdalnego pomiaru temperatury) zapewnia pomiar 128 temperatur na układ sterowania.

Dokumentacja

Dane techniczne
Instrukcje montażu
Connection and Protection