NGC-40 SYSTEM

Opis

Zaawansowany modułowy system sterujący, monitorujący i dystrybuujący zasilanie

  • Osobne moduły sterujące jedno- i trójfazowe dla każdego obwodu grzejnego
  • Moduły wejścia/wyjścia (I/O) zapewniają dodatkową wszechstronność sterowania
  • Dostępne inteligentne certyfikowane moduły ograniczające temperaturę SIL 2
  • Monitoruje i steruje ogrzewaniem elektrycznym w zadanej temperaturze
  • Reaguje i alarmuje, jeżeli zapotrzebowanie na energię przekracza wartości znamionowe bezpieczników i przekaźników sterujących.
  • Stan systemu grzejnego, nieprawidłowości i usterki są zgłaszane użytkownikowi za pomocą jasnych komunikatów i alarmów, skracając czynności konserwacyjne i czas usunięcia awarii.

Alarmy oraz informacje o stanie są wyświetlane na interfejsie użytkownika nVent RAYCHEM Touch 1500 lub zdalnie za pomocą aplikacji RAYCHEM Supervisor firmy nVent Thermal Management, dzięki czemu właściwe informacje docierają do właściwej osoby we właściwym czasie.

Dokumentacja

Dane techniczne
Connection and Protection