Termostaty mechaniczne

Termostaty mechaniczne do zastosowań od ochrony przed zamarzaniem z niezmienną nastawą w strefach bezpiecznych do dwubiegunowych przewodów czujnikowych w strefach zagrożonych wybuchem.

Inspired Solutions for a Changing World