MONI-PT100-260/2

Opis

Czujnik, do stref niezagrożonych, połączenie z urządzeniem sterującym za pomocą przewodu 3-żyłowego

Dokumentacja

Dane techniczne
Connection and Protection