nVent PYROTENAX MI - Heavy Duty

Opis

Ognioodporny przewód PYROTENAX Pyro z izolacją mineralną (MI) - o wysokiej obciążalności 750 V

Specyfikacje techniczne

O wysokiej obciążalności (klasa 750°C); Ognioodporny; Nie starzejący się; Wysoki zakres temperatury pracy

Connection and Protection