VPL

Opis

nVent RAYCHEM VPL to rodzina równoległych, ograniczających moc przewodów grzejnych, zaprojektowanych do ogrzewania elektrycznego rur i urządzeń w warunkach przemysłowych. Przewody te mogą być używane w aplikacjach zabezpieczenia przed zamarzaniem i utrzymywania temperatury procesowej, wymagających wysokiej mocy wyjściowej i/lub poddawania działaniu wysokich temperatur. Rodzina RAYCHEM VPL zapewnia utrzymywanie temperatur procesowych do 230°C oraz jest odporna na rutynowe czyszczenie parą.

  • Dostępne w wersjach 230 V oraz 400 V, umożliwiają stosowanie zwiększonych długości obwodu zasilanych z jednego punktu.
  • Dzięki właściwości samoograniczania się przewody mogą się krzyżować bez niebezpieczeństwa przegrzania
  • Odporność na ciągłą temperaturę ekspozycji (przy odłączonym zasilaniu) 260ºC umożliwia stosowanie do urządzeń czyszczonych parą
  • Mogą być docinane na długość i zakańczane w warunkach przemysłowych
  • Skrócenie czasu instalacji dzięki najnowocześniejszym zestawom połączeniowym
  • Dopuszczone do użytku w strefach zagrożonych

Dokumentacja

Dane techniczne

Gwarancja

Informacje dotyczące gwarancji

Możesz przedłużyć gwarancję na system grzewczy FroStop do 10 lat rejestrując instalację.

Connection and Protection