nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management przekształciła się w nVent Thermal
- zyskując nowe możliwości rozwoju i innowacji

Uznane marki RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX i TraceTek stały się własnością nVent Thermal Management.

Nowa strona internetowa jest w trakcie realizacji i zostanie opublikowana w styczniu 2019. Do tego czasu dostępna będzie bieżąca strona.

Więcej informacji na temat nVent:
Pobierz informację prasową
Przejdź do nVent.com
(wersja angielska)

BTV

Opis

Samoregulujące przewody grzejne nVent RAYCHEM BTV,najczęściej stosowane do zabezpieczenia rur przed zamarzaniem -niepodlegających czyszczeniu parą, temperatura ekspozycji ciągłej do +65°C (150ºF), temperatura ekspozycji chwilowej do +85°C (185ºF)

  • Bezwarunkowa klasyfikacja temperaturowa T6 upraszcza projektowanie w lokalizacjach zagrożonych wybuchem
  • Możliwość wielokrotnego krzyżowania się bez niebezpieczeństwa przegrzania
  • Jednorodna temperatura wzdłuż całej rury w wyniku efektu samoregulacji powodującego kompensację miejscowych strat ciepła i wahań napięcia
  • Możliwość przycięcia na wymiar upraszcza projektowanie skomplikowanych układów rur
  • Skrócenie czasu instalacji dzięki najnowocześniejszym zestawom połączeniowym
  • Zasada samoregulacji zapewnia wydajną pracę systemu, i oszczędność energii, a w wyniku zmniejszenie kosztów pracy

Gwarancja

Informacje dotyczące gwarancji

Możesz przedłużyć gwarancję na system grzewczy FroStop do 10 lat rejestrując instalację.

RAYCHEM Self-regulating Heat Tracing System Installation Video

Connection and Protection