BTV

Opis

Samoregulujące przewody grzejne nVent RAYCHEM BTV,najczęściej stosowane do zabezpieczenia rur przed zamarzaniem -niepodlegających czyszczeniu parą, temperatura ekspozycji ciągłej do +65°C (150ºF), temperatura ekspozycji chwilowej do +85°C (185ºF)

  • Bezwarunkowa klasyfikacja temperaturowa T6 upraszcza projektowanie w lokalizacjach zagrożonych wybuchem
  • Możliwość wielokrotnego krzyżowania się bez niebezpieczeństwa przegrzania
  • Jednorodna temperatura wzdłuż całej rury w wyniku efektu samoregulacji powodującego kompensację miejscowych strat ciepła i wahań napięcia
  • Możliwość przycięcia na wymiar upraszcza projektowanie skomplikowanych układów rur
  • Skrócenie czasu instalacji dzięki najnowocześniejszym zestawom połączeniowym
  • Zasada samoregulacji zapewnia wydajną pracę systemu, i oszczędność energii, a w wyniku zmniejszenie kosztów pracy

Gwarancja

Informacje dotyczące gwarancji

Możesz przedłużyć gwarancję na system grzewczy FroStop do 10 lat rejestrując instalację.

RAYCHEM Self-regulating Heat Tracing System Installation Video

Connection and Protection