KTV

Opis

Przewody grzejne nVent RAYCHEM KTV to równoległe, samoregulujące przewody ogrzewania elektrycznego używane do zabezpieczenia przed zamarzaniem i utrzymywania temperatury procesowej dla rur i zbiorników poddawanych czyszczeniu parą.

Przewody grzewcze z tej serii są odporne na temperatury konserwacji do 150°C (302ºF) z ekspozycją krótkotrwałą do 250°C (428ºF).

  • Dopuszczone do użytku w strefach zagrożonych
  • Dopuszczone przez DNV do użytku na statkach i ruchomych jednostkach morskich
  • Możliwość wielokrotnego krzyżowania się bez niebezpieczeństwa przegrzania
  • Możliwość używania w zastosowaniach o wysokich temperaturach ekspozycji pozwala na czyszczenie parą
  • Jednorodna temperatura wzdłuż całej rury w wyniku efektu samoregulacji powodującego kompensację miejscowych strat ciepła i wahań napięcia
  • Możliwość przycięcia na wymiar upraszcza projektowanie skomplikowanych układów rur

Gwarancja

Informacje dotyczące gwarancji

Możesz przedłużyć gwarancję na system grzewczy FroStop do 10 lat rejestrując instalację.

RAYCHEM Self-regulating Heat Tracing System Installation Video

Connection and Protection