QTVR

Opis

Przewody grzejne nVent RAYCHEM QTVR to równoległe, samoregulujące przewody ogrzewania elektrycznego używane do zabezpieczenia przed zamarzaniem i utrzymywania temperatury procesowej dla rur i zbiorników. Nie przeznaczone do urządzeń podlegających czyszczeniu parą. Te przewody mogą wytrzymać temperatury konserwacji do 110°C (230ºF).

Z powodu dużych mocy wyjściowych przewodów z rodziny RAYCHEM QTVR, nadają się one również do zastosowań zabezpieczenia przed zamarzaniem rur o dużej średnicy lub zastosowań wymagających wysokich mocy wyjściowych oraz odporności na medium o wysokiej temperaturze.

Dodatkowe informacje o produkcie: :

  • Bezwarunkowa klasyfikacja temperaturowa T4 upraszcza projektowanie w lokalizacjach zagrożonych wybuchem
  • Możliwość wielokrotnego krzyżowania się bez niebezpieczeństwa przegrzania
  • Jednorodna temperatura wzdłuż całej rury w wyniku efektu samoregulacji powodującego kompensację miejscowych strat ciepła i wahań napięcia
  • Dopuszczony do stosowania w strefach zagrożonych

Dokumentacja

Dane techniczne

Gwarancja

Informacje dotyczące gwarancji

Możesz przedłużyć gwarancję na system grzewczy FroStop do 10 lat rejestrując instalację.

RAYCHEM Self-regulating Heat Tracing System Installation Video

Connection and Protection