XTV

Opis

Przewód grzejny nVent RAYCHEM XTV to równoległy, samoregulujący przewód ogrzewania elektrycznego używany zazwyczaj do zabezpieczenia przed zamarzaniem i utrzymywania temperatury procesowej dla rur i zbiorników poddawanych czyszczeniu parą. Przewód ten może być również używany do zabezpieczenia przed zamarzaniem rur o dużych średnicach oraz do zastosowań ogrzewania elektrycznego wymagających odporności na wysoką temperaturę ekspozycji. Przewody grzejne RAYCHEM XTV są w stanie wytrzymać utrzymywane temperatury do 120°C z okresowymi krótkotrwałymi ekspozycjami na temperaturę do 250°C.

  • Bezwarunkowa klasyfikacja temperaturowa upraszcza projektowanie w lokalizacjach zagrożonych wybuchem
  • Możliwość wielokrotnego krzyżowania się bez niebezpieczeństwa przegrzania
  • Możliwość używania w zastosowaniach o wysokich temperaturach ekspozycji pozwala na czyszczenie parą
  • Odporność na temperaturę utrzymania 121ºC (250ºF)
  • Jednorodna temperatura wzdłuż całej rury w wyniku efektu samoregulacji powodującego kompensację miejscowych strat ciepła i wahań napięcia
  • Możliwość przycięcia na wymiar upraszcza projektowanie skomplikowanych układów rur
  • Skrócenie czasu instalacji dzięki najnowocześniejszym zestawom połączeniowym
  • Zasada samoregulacji zapewnia wydajną pracę systemu, i oszczędność energii, a w wyniku zmniejszenie kosztów pracy

Gwarancja

Informacje dotyczące gwarancji

Możesz przedłużyć gwarancję na system grzewczy FroStop do 10 lat rejestrując instalację.

RAYCHEM Self-regulating Heat Tracing System Installation Video

Connection and Protection