Rodzina XPI

Opis

Rodzina XPI

Konieczność zapewnienia ochrony przed zamarzaniem oraz utrzymywania temperatury w długich liniach przesyłowych, zbiornikach i aparatach stawia specyficzne wyzwania. Szeregowe stałooporowe przewody grzejne w izolacji polimerowej zostały specjalnie opracowane przez firmę nVent RAYCHEM w celu zapewnienia ochrony przed zamarzaniem oraz utrzymywania temperatury przy dłuższych obwodach grzejnych, pracujących zarówno w strefach niezagrożonych jak i zagrożonych wybuchem.

Zalety PTFE: Optymalizacja całkowitych kosztów w cyklu życia (ang: total life cost cycle)
Unikalna hybrydowa konstrukcja izolacji przewodów XPI firmy RAYCHEM, wykorzystująca PTFE, zapewnia obniżenie kosztów posiadania (ang: cost of ownership) poprzez zwiększenie niezawodności, bezpieczeństwa i łatwości montażu.
Hybrydowa konstrukcja izolacji – połączenie PTFE z polimerem wytłaczanym - pozwala również na:
  • Ograniczenie ryzyka usterki przewodu, co przekłada się na jego długotrwałą i niezawodną pracę.
  • Stabilizowanie izolacji elektrycznej w całym cyklu pracy przewodu poprzez eliminację zjawiska „płynięcia” izolacji.
  • Minimalizowanie wewnętrznych naprężeń mechanicznych i termicznych, co zapewnia elastyczność przewodu oraz łatwość wykonywania zakończeń.

Przewody RAYCHEM XPI mogą być stosowane w szerokim zakresie temperatur.
XPI-F: Przewód XPI–F sprawdzi się idealnie w zastosowaniach, w których konieczne jest utrzymanie niższych temperatur. Zapewniając możliwość pracy w zakresie temperatur od -55C do 90C w sposób ciągły oraz – chwilowo – do 100C, ten przewód może być używany zarówno w strefach niezagrożonych jak i zagrożonych wybuchem. Wytrzymuje on uderzenia o energii do 4 J.

XPI: Doskonały wybór do długich obwodów grzejnych, dla których wymagane jest utrzymanie wysokich temperatur. Ten przewód może pracować w zakresie temperatur do 260C (w sposób ciągły) oraz do 300C (chwilowo) i może być używany zarówno w strefach niezagrożonych jak i zagrożonych wybuchem. Wytrzymuje on uderzenia o energii do 4 J.

XPI-S: Ten przewód również może pracować w zakresie temperatur do 260C (w sposób ciągły) oraz do 300C (chwilowo) i może być używany zarówno w strefach niezagrożonych jak i zagrożonych wybuchem. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością mechaniczną, wytrzymując uderzenia o energii do 7 J.

Specyfikacje techniczne

XPI-FXPIXPI-S
Maksymalna moc grzewcza20 W/m (wartość typowa, zależna od zastosowania)35 W/m (wartość typowa, zależna od zastosowania)
Napięcie znamionowe U0/UDo 300/500 VAC450/750 VAC
Maksymalna obciążalność prądowa73 A (w zależności od przekroju przewodu zasilającego) / możliwość stosowania większych obciążeń – należy skontaktować się z firmą nVent w celu uzyskania dodatkowych informacji129 A (w zależności od przekroju przewodu zasilającego)
Wytrzymałość temperaturowa ciągła90°C260°C
Wytrzymałość temperaturowa chwilowa100°C300°C
Odporność na uderzenia4 J (zgodnie z normą EN 60079-30-1)4 J zgodnie z normą EN 60079-307 J zgodnie z normą EN 60079-30
Dopuszczenie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchemTakTak

Dokumentacja

Dane techniczne
Instrukcje montażu

Gwarancja

Informacje dotyczące gwarancji

Możesz przedłużyć gwarancję na system grzewczy FroStop do 10 lat rejestrując instalację.

RAYCHEM XPI video

Connection and Protection