Projektowanie

Dane wejściowe wymagane do szczegółowego zaprojektowania układu ogrzewania elektrycznego wymagają przygotowania i przekazania licznych dokumentów. Wpływ kosztów i harmonogramu tych działań jest rzadko określany przez podwykonawców i użytkowników końcowych. Jednakże, przed dotarciem do wykonawcy systemu ogrzewania elektrycznego typowy izometryczny schemat orurowania przechodzi przez wydziały kontroli procesu, orurowania i sterowania elektrycznego, co zajmuje zazwyczaj 2 godziny na przesłanie każdego dokumentu. Wpływ na koszty i harmonogram jest dodatkowo powiększany przez konieczność wprowadzenia zmian.

Nowe technologie w dziedzinie ogrzewania elektrycznego: nVent TRACERLYNX ®
W ostatnich latach firma nVent Thermal Management opracowała TRACERLYNX ®, narzędzie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) korzystające z oprogramowania będącego standardem w branży, będące platformą łączącą się bezpośrednio z większością pakietów do modelowania używanych przez klientów, takich jak PDMS oraz PDS. Nowy, wysoko produktywny komponent przepływu danych umożliwia firmie nVent Thermal Management importowanie elektronicznych plików IDF (Intermediate Data Files) oraz/lub PCF (Piping Component Files) z modelu klienta bezpośrednio do opisywanego narzędzia do projektowania układów ogrzewania elektrycznego. Klient nie musi przygotowywać ani przesyłać papierowych ani elektronicznych kopii rzutów izometrycznych. Narzędzie to przygotowuje dokładne raporty pozwalające zidentyfikować brakujące dane, takie jak rysunki uzupełniające. W miarę postępu projektu pojawiają się konieczności dokonania zmian wprowadzonych danych, co często ma istotny wpływ zarówno na koszty, jak i na harmonogram. Narzędzie zawiera "identyfikator wersji", dzięki czemu klienci nie tracą czasu na sortowanie, przeglądanie i filtrowanie przed przesłaniem informacji do wykonawcy systemu ogrzewania elektrycznego.

Connection and Protection