Bezpieczeństwo

We wszystkich fazach projektów firma Pentair Thermal Management wdraża w dziedzinie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa podejście pełnego zarządzania pozwalające ocenić zagrożenia i zidentyfikować odpowiednie środki w celu kontrolowania i ograniczenia zagrożeń i niebezpieczeństw.

Do zapewnienia zgodności z polityką firmy, wymaganiami klienta oraz przepisami prawnymi wyznaczane są kompetentne osoby. Podejmują one kroki niezbędne do promowania świadomości bezpieczeństwa osobistego i gwarantują stworzenie miejsc pracy wolnych od wypadków.

Kierownicy i nadzorujący wykazują inicjatywę w kierunku zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy w podlegających im obszarach. Wszyscy pracownicy są świadomi tego, że są odpowiedzialni za siebie i innych, którzy mogą podlegać skutkom ich pracy, i współpracują z firmą w celu wypełnienia swoich obowiązków.

Inspired Solutions for a Changing World