Usługi wykonawcze

Firma nVent Thermal Management wdrożyła już systemy zarządzania ogrzewaniem (HMS) o wielkości od kilku metrów do setek kilometrów. Zgromadzone doświadczenie umożliwia nam opracowanie narzędzi, protokołów, oraz co najważniejsze, wiedzy niezbędnej do udanego zarządzania instalacją projektów HMS o dowolnej wielkości.

W centrum naszych zasobów znajduje się wieloaspektowe bazodanowe oprogramowanie konstrukcyjne nVent, odpowiedzialne za śledzenie kluczowych postępów w projektach i przygotowywanie raportów na ich temat. Działania w ramach usług na miejscu są prowadzone według planu jakości konstrukcji przygotowanego przez firmę nVent Thermal Management.

Elastyczne usługi wykonawcze

nVent Thermal Management może oferować różne usługi wykonawcze. Możemy pełnić rolę generalnego wykonawcy, zarządzać wyszkoloną siłą roboczą podwykonawców, oraz pomóc w zatrudnieniu lokalnych podwykonawców lub pełnić rolę kierownika budowy odpowiedzialnego za ogrzewanie elektryczne i izolację. Usługi świadczone przez nas globalnie i regionalnie obejmują wstępną budowę, dostawę, budowę, instalację, czynności poinstalacyjne oraz pełne wsparcie operacyjne.

Zobowiązania

Zarząd firmy nVent Thermal Management zobowiązuje się do dysponowania wyszkolonymi i wydajnymi pracownikami budowlanymi: pracownicy wykonujący konkretne, przypisane do nich działania są kwalifikowani na podstawie wymogów odpowiedniej edukacji, wyszkolenia oraz doświadczenia. Personel nVent ma kwalifikacje tak rozległe, jak oferowane przez firmę produkty, dzięki czemu firma nVent Thermal Management może dla każdego projektu HMS zapewnić instalatorów, usługi inżynierskie u klienta, zapewnienie jakości, kontrolę jakości oraz zarządzanie projektem.

Connection and Protection